broza

broza

lat *bruscia xerm brusta

  1. f
    1. Conxunto de follas secas, pólas ou outros restos vexetais.

    2. Espesura de vexetación baixa nun terreo sen cultivar ou descoidado.

  2. f

    Desperdicios ou restos de cousas que xa non son aptos para o servizo que debían prestar.

Confrontacións

batume, esquilmo, estrume, mulime

Citas

  • Xuntaron a broza toda para queimala