brisa

brisa

antigo *borisa lat boreas ou fr bise?

f [METEOR ]

ento, de periodicidade diaria, que se orixina no litoral polo quecemento diferencial da superficie da terra respecto da do mar e, no interior, polo quecemento diferencial entre a montaña e o val.

Sinónimos