braunita

braunita
f [MINERAL ]

Óxido de manganeso e silicio que cristaliza no sistema tetragonal en formas octaédricas pequenas, e é de cor negra ou marrón escura.