brahmi

brahmi
m [ESCR ]

Escritura que se empregou desde antes do s III a C ata o s V d C en diversas linguas do NO da India. Caracterizábase pola escritura de esquerda a dereita e polo feito de sinalar as vogais.