acquis communautaire*

acquis communautaire*
[DER ]

Expresión que quere dicir ‘posesión comunitaria’. Aplícase ao conxunto de normas, xurisprudencia e actos políticos de obrigado cumprimento na Unión Europea.

Palabras veciñas

acovardamento acovardar ACP acquis communautaire* acr(o)- acracia acrania