boeira

boeira
f

Peza de madeira do carro do país que une a cabezalla coa cheda e sostén ao mesmo tempo os fungueiros.

Sinónimos

Palabras vecinas

body art* boedo boehmita boeira boenza bóer boeta