BMV

BMV

Iniciais das palabras latinas Beatae Mariae Virginis, que significan ‘Benaventurada Virxe María’.

Palabras vecinas

blues* blusa blusón BMV bo, boa boa boas