acordes

acordes
adv

De acordo con algo ou alguén.