besta

besta

lat bestĭa

 1. f

  Animal, principalmente para a carga ou transporte.

 2. f

  Femia do cabalo.

 3. f

  Persoa de poucos coñecementos e que manifesta excesivamente a súa forza bruta.

Sinónimos

Citas

 • É unha besta que rompe con todo o que sexa fráxil por tratalo sen xeito
 • Na casa xa non usamos o carro porque non temos bestas
 • Vimos no monte varias bestas bravas cos seus poldros

Frases hechas

 • Andar enriba da besta. Atribu

 • Primeiro a aldraba e despois a besta. Apl

 • Ter a vara e a besta. Ter o poder ou mando.

Refranes

 • A be sta cargada a cincha mátaa.
 • A besta non pregunta quen a monta.
 • A besta preñada,¡cargala ata que para e,i despois de parida, cargala cada día.
 • A mellor besta quere aguillón e a mellor muller quere varón.
 • Ben sabe a be sta a quen leva e o demo a quen atenta.
 • Besta alegre deitada apasta.
 • Besta de arrieiro vai sempre en recua e nunca sabe o que leva.
 • Besta de herba, besta de merda / perda.
 • Besta mular, ou comer ou andar.
 • Besta que anda por calquera chan, para min a quero, non para meu irmán.
 • Besta que anda por mal camiño, quéroa para min e non para o meu veciño.
 • Besta que non poidas manter, débela vender.
 • Besta que xeme, a carga non teme.
 • Bestas en pelo hainas en Monterroso.
 • Deus fixo as bestas para descanso dos homes.
 • Sinal é de boa besta a boa pata e a boa orella.