berzelita

berzelita
f [MINERAL ]

Arseniato natural anhidro de calcio e sodio con magnesio e manganeso que cristaliza no sistema cúbico e é de cor amarela brillante ou laranxa.