berimbao

berimbao

quimbundo mbirimbau ou voz onomatopeica

m [MÚS ]

Instrumento de metal que consta dun corpo en forma de pera ou de ferradura, cunha lingüeta de ferro ou aceiro no medio, fixada só por un extremo.