bautismo

bautismo

lat baptismu

 1. m [RELIX ]

  Primeiro dos sete sacramentos, que consiste nun rito de ablución unido a unhas palabras, en virtude do que o home entra a formar parte da Igrexa de Xesús Cristo.

 2. bautismo de fogo [BÉL ]

  Primeira acción bélica dun soldado.

  1. bautismo de sangue

   Martirio dun crente non bautizado.

  2. bautismo de Xoán

   Ablución que Xoán o Bautista administraba aos que recibían a súa mensaxe de proximidade do Reino de Deus e de conversión.

 3. certificado de bautismo [DER ]

  Certificación, extraída do libro de bautismos, que garante que alguén recibiu ese sacramento.

 4. libro de bautismos [DER ]

  Libro onde se anotan os bautizos administrativos nunha parroquia e que testemuña ese sacramento no marco da xurisdición eclesiástica.

Confrontaciones

bautizo

Citas

 • A miña curmá recibiu o bautismo aos sete anos, xa que antes non puido ser
 • Despois de bautizar o meniño, fórono inscribir no libro de bautismos
 • O Luís recibiu o seu bautismo de fogo nas manobras realizadas durante o servicio militar
 • Tiveron que pedir o certificado de bautismo para poder casar