bastimento

bastimento

bastir abastecer

m

Provisión de alimentos, armas ou municións, en especial para o exército ou para un lugar sitiado.