baria

baria

gr βαρύς ‘pesado’

f [METROL ]

Unidade de presión no sistema CGS definida pola forza dunha dina por centímetro cadrado.