baremo

baremo

antropónimo B. F. Barrême

  1. m

    Táboa de datos numéricos, que se emprega para a valoración de procesos dificilmente cuantificables ou dunha cuantificación non aditiva.

  2. m

    Escala de criterios para a puntuación dun concurso ou dunha oposición.

Citas

  • Co baremo deste ano puntúa menos a experiencia có ano pasado
  • Non deu conseguido un baremo actualizado coas importacións e as exportacións