barbeta

barbeta

fr barbette

  1. f [MAR ]

    Anaco de filástica que serve para unir de costado dous cabos paralelos que traballan en sentidos opostos.

  2. f [MAR ]

    Cilindro blindado que, nun barco de guerra, vai desde a cuberta protexida máis baixa ata a parte superior da torre.