bandoneón

bandoneón

antropónimo H. Band

m [MÚS ]

Instrumento aerófono, típico da música popular, que se emprega especialmente nos Balcáns e Arxentina.