baldosa

baldosa
f

Peza plana de cerámica ou terrazo que se utiliza para pavimentar os solos.