baby-boom*

baby-boom*
m [DEMOG ]

Aumento brusco, imprevisto e imprevisible da natalidade, por razóns sociolóxicas moi dependentes da conxuntura económica.