ausland*

ausland*
[XEOG ]

Parte da área de influencia dunha cidade que se atopa nun país estranxeiro.