ausencia

ausencia

lat absentĭa

Plural: ausencias
 1. s f

  Feito de non estar unha persoa ou cousa onde debe ou onde se espera que estea.

 2. s f

  Tempo durante o cal se está ausente.

 3. s f

  Privación ou carencia de algo.

 4. s f [DER ]

  Condición da persoa que desapareceu do seu último domicilio sen que se tiveran novas.

 5. s f [PAT ]

  Breves interrupcións da acción e da consciencia.

 6. s f [PSIC ]

  Perda momentánea da memoria ou do coñecemento que responde a causas diversas.

Sinónimos

Citas

 • A ausencia de tacto xerou o conflicto entre eles dous
 • Durante a ausencia do xefe, o secretario atenderá os seus compromisos
 • Ten que notar moito a súa ausencia porque estaba moi unido a ela

Frases hechas

 • En ausencia de. loc prep. A falta de. Ex: En ausencia dos teus pais, ter

 • Gardar as ausencias. Situaci

Refranes

 • A ausencia apaga o amor: lonxe dos ollas, lonxe do corazón.
 • A ausencia é madrasca do amor e da benquerencia.
 • A ausencia gasta o namoro, se tarda a presencia.
 • A ausencia trae a esquencia.
 • A langa ausencia trae o esquecemento.
 • Alá se me poña o sol, ande teña o meu amor.
 • Anque me vou, ben me quedo; e, anque me marcho, non fuxo.
 • Canto te vexo, tanto te quera.
 • Dende que non vos vemos, non nos coñecemos.
 • Lonxe da vista, lonxe do corazón.
 • Lonxe dos ollas, lonxe do corazón.
 • Mente canto quere e esbardalla canto pode.
 • Non hai amigos a martas e a idos.
 • Non hai ausente sen culpa nin presente sen disculpa.
 • Nunca os ausentes se toparon presentes.
 • O amor non ten resistencia contra a ausencia.
 • O marta e o ausente non son xente.
 • O que non parece, lago se esquece.
 • O que non vexo, non o desexo.
 • Ó santo que non está presente vela non se acende.
 • Ollas que non ven, corazón que non sente.
 • Para o que está ausente non hai xusticia.
 • Por detrás chámanlle ao rei cornudo.
 • Se me vou e se me quedo, é que marcho e non me ausento.