auro-

auro-

lat auru ‘ouro’

  1. pref

    Forma prefixada de orixe latina que se emprega na formación de palabras co significado de ‘ouro’.

  2. pref [QUÍM ]

    Prefixo empregado nas palabras compostas relativas a complexos de ouro univalente.