atoutiñadas

atoutiñadas
loc adv

Guiándose polo tacto por mor da escuridade para recoñecer as cousas.