atmo-

atmo-

gr ἀ τμός ‘vapor, aire’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘vapor’.

Ex: atmólise, atmometría

Citas

  • atmólise, atmometría