zas!

zas!

orixe onomatopeica

interx

Expresión que indica o modo rápido ou brusco en que se realiza algo.