vocalista

vocalista

vocal + -ista

Plural: vocalistas
s

Persoa que canta acompañada dun grupo musical.