vertisol

vertisol
Plural: vertisois
s m [XEOL ]

Solo de perfil AC ou A(B)C, cos horizontes pouco diferenciados, de cor escura e dunha gran riqueza de arxilas.