venerable

venerable

lat venerabĭle

Plural: venerables
  1. adx

    Que é digno de respecto, especialmente pola súa idade.

  2. adx [RELIX ]

    Aplícase ao título outorgado aos servos ou servas de Deus que constitúe o primeiro grao do proceso de canonización. Tm s.

  3. s [HIST ]

    Presidente dunha loxa masónica.