velocímetro

velocímetro

lat velōce ‘veloz’ + 1 -metro

Plural: velocímetros
s m [METROL ]

Aparato para medir a velocidade, especialmente dun vehículo.