vellez

vellez

vello

Plural: velleces
 1. s f

  Calidade de vello.

 2. s f

  Estado do ser humano que conduce á progresiva deterioración dos órganos e das súas funcións polo paso dos anos.

Sinónimos

Refranes

 • . Rata vella non cae na rateira.
 • A burro vello múdalle o alimento e darache o pelexo.
 • A cabaleiro novo, cabalo vello.
 • A cabaleiro vello, cabalo novo.
 • A cabalo novo, cabaleiro vello.
 • A can vello non hai cus cus / tus tus.
 • A cura novo, sancristán vello.
 • A home vello, picheles novoso
 • A idá é do xuício media irmá.
 • A ovella vella en marzo alea.
 • A vella que de amores se devece, o diaño que a leve.
 • A vellez mala enfermidade é.
 • A vellez nunca vén soa.
 • A vellez ten mala cura.
 • A vida mal pasada trae a vellez pesada.
 • Abonda ser vello para estar enfermo.
 • Anos, diñeiros e días compoñen vilas e vidas.
 • As dores dos artellos dan que facer aos vellos.
 • Barbas maiores quitan barbas menores.
 • Ben vella é a igrexa e mais ten quen a queira.
 • Burra vella tamén quere a súa cebada.
 • Cando o home mexa nas botas, non pensa nas mozas.
 • Cando o home mexa nas botas, xa non está para mozas.
 • Cando o vello non pode beber, pódenlle a cova facer.
 • Cando se acende o palleiro arde máis axiña o vello.
 • Canto máis vella, máis leva.
 • Carro entullado non sae, se o home vello non vai.
 • Casa vella logo arde.
 • Casa vella todo é pingueiras.
 • Catarro, casamento, cagarreira e caída son catro ces que quitan ao vello a vida.
 • Debaixo dunha capa vella adoita esta-la sabencia.
 • Do vello, o consello.
 • Foise a vella á voda e contou de cando foi noiva.
 • Galiña vella fai bo caldo.
 • Home que, ao erguerse, di ¡opa! e, ao sentarse, ¡aí!, non é para a filla da miña nai.
 • Hoxe ser non son pero ser xa tun.
 • Máis sabe o demo por ser vello que por ser demo.
 • Mal lle vai á corte, cando o boi vello non tose.
 • Na casa vella todas son goteiras.
 • Ninguén é máis vello do que parece.
 • Non hai vello que non poida dar un consello.
 • Nos máis vellos están os bos consellos.
 • Nos máis vellos están sempre os bos •consellos.
 • O boi vello de seu leva o rego.
 • Ó burro, vello a mellor cebada e o peor aparello.
 • O corazón engana os vellos.
 • Ó galgo bótalle lebre e non coello.
 • O palleiro vello arde máis axiña.
 • O que ben cantou de mozo, de vello inda lle dá un xeito.
 • O rato vello non cae na rateira.
 • O vello desvergonzado fai o neno mal {alado.
 • O vello e a palleira, cando se acenden, son mala fogueira.
 • O vello é bo para o consello.
 • O vello hai que mantelo.
 • Ó vello non lle preguntes ¿Como che vai? senón ¿Que che doe?
 • O vello por non poder e o mozo por non saber moitas cousas deixan perder.
 • O vello por non poder e o mozo por non saber, déixanse as cousas perder.
 • Onde non hai vello non hai consello.
 • Os traballos fixéronme vella, que eu ben moza era.
 • Os vellos son dúas veces nenos.
 • Pai vello e chaqueta rota non é deshonra.
 • Palleiro vello logo se acende / queima.
 • Para as cañas honradas non hai portas pechadas.
 • Para entender de presos, carcereiros vellos.
 • Paxaro vello non cae na gaiola.
 • Polo vello non poder e o mozo non saber, moito se deixa de facer.
 • Por vello que sexa un barco, inda unha vez pasa o charco.
 • Quen queira chegar a vello garde o aceite no pelexo.
 • Santo vello non fai milagres.
 • Se ao vello lle quitan a pinguiña e a cociña, que o enterren axiña.
 • Se o vello non pode e o mozo non quere ¡que se Ile ha facer!
 • Tempo ten a choca e tempo ten o que a toca.
 • Vale máis vello honrado que mozo desvergonzado.
 • Vara seca non se domea que creba.
 • Vello con amores, inverno con flores.
 • Vello que fai voda cava, sen querer, a súa cova.
 • Vello que se namora chama pola derradeira hora.
 • Vello xa é Pedro para ser cabreiro.
 • Vezouse a vella ao mel e sóubolle ben.
 • Xa está vello Pedro para pegureiro.