váter

váter
Plural: váteres
  1. s m

    Cuarto habilitado coas instalacións necesarias para ouriñar ou defecar. OBS: Adoita empregarse a abreviatura WC.

  2. s m

    Peza do baño onde se depositan os ouriños e os excrementos, provista dun sifón para evitar os malos olores, e dunha cisterna.