utero-

utero-
pref

Forma prefixada de orixe latina que se emprega na formación de palabras co significado de ‘útero’.