turbina

turbina

lat turbĭne ‘remuíño’

Plural: turbinas
s f [ENX ]

Motor rotativo que transforma a enerxía cinética, potencial, interna ou de presión dun fluído en enerxía mecánica.