triboluminiscencia

triboluminiscencia
Plural: triboluminiscencias
s f [FÍS ]

Emisión de luz que ten lugar nalgunhas substancias sometidas a accións mecánicas.