trapecio

trapecio

lat trapezĭu gr τραπέζιος

Plural: trapecios
 1. s m [MAT ]

  Cuadrilátero que ten dous lados opostos paralelos e os outros dous non paralelos.

 2. s m
  1. Substancia branca central do cerebelo.

  2. Músculo amplo, de forma triangular, que actúa como elevador do ombro e como rotatorio e inclinador da cabeza.

  3. Óso curto, esponxoso e de forma cuboide que se articula co escafoide, o trapezoide e os metacarpianos primeiro e segundo.

 3. s m [DEP/ESPECT ]

  Aparato para facer exercicios de ximnasia que consiste nunha barra horizontal pendurada polos seus extremos por dúas cordas.