arre!

arre!
interx

Incita a unha cabalaría a andar ou a acelerar a marcha.