topografía

topografía

topo- + -grafía

Plural: topografías
  1. s f [XEOG ]

    Técnica que determina a forma e as dimensións dun terreo ou lugar da superficie terrestre para representar graficamente as súas características físicas sobre un papel.

  2. s f [MED ]

    Descrición dunha parte ou dunha rexión anatómica determinada.