til

til

cast tilde lat titŭlu

Plural: tís
s m

Sinal ortográfico (~) que se pon sobre as vogais para indicar o seu carácter nasal e sobre a letra <ñ>.