termo-

termo-

gr θερμός ‘quente’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘calor’. OBS: Tamén se emprega como sufixo coa forma -termo.

Ex: termocoagulación, termómetro, isotermo.

Citas

  • termocoagulación , termómetro, isotermo.