arqui-

arqui-

gr ἀ ρχός ‘xefe’

pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘condutor’, ‘xefe’.

Formas incorrectas

archi-