taxi

taxi

apócope de taxímetro

Plural: taxis
  1. s m

    Automóbil de servizo público de transporte de viaxeiros provisto de taxímetro.

  2. s m

    Avioneta de uso público con piloto que presta os servizos de transporte a tanto por quilómetro. OBS: A grafía <x> representa o son [ks].