tal

tal

lat tale

 1. indef

  Fai referencia a algo expresado con anterioridade.

 2. indef

  Expresa a intensidade de algo, destacándoa.

 3. indef Con tal (de) que

  Fai referencia de forma indeterminada a algo que se nomea. FRAS:

Citas

 • Chamo a tal persoa e xa o soluciona todo
 • Levou tal susto que case non o conta
 • Nunca oín tal cousa
 • Tal me falou, que non souben que contestar

Frases hechas

 • (Ser) tal para cal (Ser) moi parecidas d

 • Coma tal Empr

 • De tal...tal... Serve para po

 • Que tal?

 • Se tal Se

 • Si/non tal Reforza a expresi

 • Un tal Seguido de nome propio, indica unha persoa desco

 • Con tal (de) que loc conx Indica condici

 • Fulano de tal Empr

 • O/a tal O apropiado ou id

 • Tal cal/tal (e) como loc adv Da mesma maneira que se indica.