arma

arma

lat arma

Plural: armas
  1. s

   Instrumento fabricado a propósito para atacar ou defenderse.

  2. arma atómica

   Impropiamente, arma nuclear.

  3. arma automática

   Arma de fogo na que a forza do gas producido pola carga de lanzamento provoca a expulsión do proxectil da recámara e a sucesiva recarga sen intervención do tirador.

  4. arma bacteriolóxica

   Medio de emisión de bacterias provocadoras de enfermidades utilizado con finalidade bélica.

  5. arma biolóxica

   Axente agresivo constituído por organismos vivos ou polas súas toxinas, capaz de producir infeccións que incapacitan ou matan gran número de seres vivos.

  6. arma branca

   Arma de man que fere coa punta ou co fío.

  7. arma convencional

   Arma bélica con respecto á que non se discutiu ou prohibiu a súa utilización por acordo marco ou organización internacional.

  8. arma de fogo

   Arma que expele un proxectil por medio da expansión de gases formados pola combustión da carga de pólvora.

  9. arma de repetición

   Arma de fogo na que a introdución do cartucho na recámara non se fai manualmente senón que se realiza coa única manobra do obturador ata o esgotamento dos cartuchos contidos nun depósito incorporado á arma.

  10. arma nuclear

   Artefacto de guerra concibido para causar a destrución e a morte por radiación térmica, por onda de choque ou polos efectos da radioactividade.

  11. arma química

   Axente tóxico producido por síntese química que se emprega como arma para producir a morte ou a incapacidade.

  1. s

   Insignia, escudo ou brasón que é distintivo de persoas, familias, cidades, corporacións, entidades e estados.

  2. armas arbitrarias

   Armas usadas sen dereito, por atribución propia.

  3. armas de agregación

   Armas unidas a un escudo primitivo.

  4. armas de apropiación/apaño

   Armas que portan os príncipes de sangue pertencentes a ramas secundarias da familia real.

  5. armas de concesión

   Armas que, pertencendo aos soberanos, foron incorporadas parcial ou totalmente ás propias, por razóns de merecementos especiais.

  6. armas de devoción

   Armas tomadas polos eclesiásticos para representar un ideal ou unha guía da súa vida.

  7. armas de dignidade

   Armas inherentes a determinados cargos que serven para recoñecer os seus posuidores.

  8. armas de familia/de liñaxe

   Armas correspondentes a unha liñaxe, individuo ou título.

  9. armas de pretensión

   Armas de lugares, rexións ou países sobre os que un príncipe ou un estado pretende ter dereitos sen posuír o seu dominio.

  10. armas de soberanía/de dominio

   Armas usadas polos príncipes soberanos ou os estados.

  11. armas falantes

   Armas que representan simbolicamente o nome da familia, da cidade ou dunha entidade.

  12. armas falsas

   Armas que contraveñen, a mantenta, as regras heráldicas.

Sinónimos

Citas

 • Facer armas do dereito e da xustiza
 • O honor das nosas armas
 • Utilizou a cadeira como arma para repeler o golpe, Defendeuse coas súas armas naturais: os puños e os pés

Frases hechas

 • Alzarse en armas. Sublevarse.

 • Pasar polas armas. Fusilar.

Refranes

 • Arco sempre armado, ou frouxo ou crebado.
 • Arma de fogo, alonxada: que o demo pode cargala e descargala.
 • Arma moi quente é fácil que rebente e fira ao máis valente.
 • Arma que recúa e pegue ¡O diaño que a leve!
 • Arma que recúa e pegue ¡O diaño que a merque!
 • Arma que recúe ¡O demo que a ature!
 • Armas e diñeiro queren boas mans o
 • Armas e diñeiro requeren mans de ferro.
 • As armas, o demo as carga e o diaño as dispara.
 • Ás veces miran máis as armas cás barbas.
 • Pólvora, pouca; e munición, ata a boca.
 • Unha arma para abrires pasb, non está mal por se acaso.