subasociación

subasociación

sub- + asociación

Plural: subasociacións
s f [XEOG/BOT ]

Unidade fitocenolóxica inferior á asociación, que se caracteriza por un grupo de especies diferenciais.