sobremango

sobremango

sobre- + 1 mango

Plural: sobremangos
s m

Brazo da persoa que manexa unha ferramenta.