salve 1

salve 1
interx f [RELIX ]

Expresión que se emprega para saudar.