sábado

sábado

< lat sabbătu hebršabbath ‘día de descanso’

Plural: sábados
s m

Sexto día da semana no cómputo antigo ou sétimo no cristián.

Refranes

  • Cando o sábado chove e o domingo antes da misa, poi a semana adiante verás que risa.
  • Nin sábado sen sol nin moza sen amor nin vella sen dor.
  • Non hai sábado sen sol nin moza sen amor nin vello sen dor.
  • Non hai sábado sen sol nin romeiro sen flor nin rapaza sen amor.
  • Quen o sabado vai ao muiño, pouca tolga ten o domingo.