retallista

retallista
 

Persoa que vende a súa mercadoría por miúdo.