restar

restar

lat restāre

 1. v t

  Quitar unha parte dunha cantidade ou dun grupo de cousas. Tm abs.

 2. v t

  Facer unha subtracción.

 3. v t

  Devolver un saque en determinados deportes. Tm abs.

 4. v i

  Quedar algo dunha cousa ou cantidade.

 5. v i

  Faltar un tempo desde o momento en que se está ata o que se quere chegar.

Sinónimos

Citas

 • Aínda nos resta algo de comida
 • Esa cor réstalle elegancia ao traxe
 • Restan tres días para os exames, Só restaban mil metros para a meta
 • Restou a pelota e gañou o punto, Nalgunhas construcións omítese o complemento e adquire valor absoluto, Non restou á dereita e perdeu