repensar

repensar

re- + 1 pensar

v t

olver pensar.

Ex: Repensouno e ao final non foi á reunión.

Citas

  • Repensouno e ao final non foi á reunión.